co bay co gxbc Huy Hiệu Hạm Trưởng VN
Nghe sóng biển ===> click

Bảo Bình 1 Trần Đỗ Cẩm - Austin Texas USA

bb logo hinh cam

Thân Chào Quí Độc Giả

Ghi chú: Được tự do trích đăng và phổ biến rộng rãi trên báo chí & các diễn đàn điện tử - Cám ơn.
Vui lòng cho biết những sai sót để chúng tôi tu chỉnh. Email liên lạc với tác giả: camtran11@gmail.com


M ụ c L ụ c

Bản Đồ: Quân Cảng Sài Gòn
Bản Đồ: Phương Vị Chiến Hạm Ra Khơi
Bản Đồ: Phóng Đồ Đón Quân Cửa Thuận Ngày 25-3-1975
Hải Đồ: Sông Lòng Tào
Bài viết: Lược Sử Quân Cảng Sài Gòn
Bài viết: Thủy Lộ Sông Lòng Tào
Bài viết: Phương Vị Các Chiến Hạm HQ/VNCH Ra Khơi
Bài viết: Chiến Hạm HQ/VNCH Ra Khơi - Những Chuyện Đáng Ghi
Bài viết: Chiến Hạm HQ/VNCH Ra Khơi - Những Chuyện Liên Quan
Dallas Sept. 8, 2019 Video: Hưng Đạo Vương & Thủy Chiến Bạch Đằng

Tổ Quốc Đại DươngFree Web Hosting