co bay CHIẾN HẠM HQ/VNCH RA KHƠI
Những Chuyện Liên Quan

(Số Độc Giả: )

Ghi chú: Được tự do trích đăng và phổ biến rộng rãi trên báo chí & các diễn đàn điện tử - Cám ơn.
Vui lòng cho biết những sai sót để chúng tôi tu chỉnh. Email liên lạc với tác giả: email camtran11@gmail.com

Bản Đồ Tham Khảo: Quân Cảng Sài Gòn - Sông Lòng Tào - Phương Vị Chiến Hạm Ra Khơi
Bài Đọc Thêm:Lược Sử Quân Cảng Sài Gòn - Thủy Lộ Sông Lòng Tào - Phương Vị Chiến Hạm Ra Khơi


Đêm Giang Hành Lịch Sử - Thủy Thủ Già
Chuyện Tầu Việt Nam Thương Tín - Vương Thế Tuấn & Trần Đỗ Cẩm
Cuộc Trùng Phùng Kỳ Diệu - Minh Nguyên
Chuyến Công Tác Cuối Cùng Của HQ 08 - Nguyễn Trường Yên & Trần Đỗ Cẩm
Vĩnh Biệt Một Hạm Trưởng Trong Tháng Tư Đen - Hội HQ/HH TB Victoria, Australia


Trở về --->

logo chien ham

Free Web Hosting